Referencje

Sterowanie procesami przemysłowymi

Sterowanie układem wentylacji hal maszyn wyciągowych w szybach zakładów górniczych.
Sterowanie układem pomiaru poziomu wody podsadzkowej w zbiorniku przy szybie kopalnianym.
Układy pomiaru i kontroli temperatury stacji transformatorowych w szybie kopalnianym.
Układ przenośny do diagnozowania czasów zadziałania krańcówek hamulcowych na maszynach wyciagowych w szybie zakładów górniczych.
Sterowanie: PLC Tecomat TC400, TC500, TC600, TR200.

Stacja obcinająca

Stacja obcinania wlewków.
Sterowanie: Siemens LOGO!

Sterowanie maszyną do produkcji siatki ogrodzeniowej

Układ sterowania maszyną do produkcji siatki ogrodzeniowej.
Sterownik PLC: Simatic S7-300. Napęd serwo: Stoeber.

Stanowisko kontrolno - pomiarowe 2

Zautomatyzowane stanowisko kontrolno-pomiarowe półautomatów spawalniczych.
PLC: Tecomat Foxtrot, SCADA: Reliance4.

I. Możliwości stanowiska:

1. Parametry elektryczne,
- próba wytrzymałości dielektrycznej (próba na przebicie),
- próba ciągłości przewodu ochronnego,
- sterowanie testerem ciągłości,
- odczyt sygnałów wykonanej proby (pozytywny, negatywny),
- próba w stanie jałowym,
- regulacja napięcia zasilającego,
- pomiar parametrów wejściowych oraz wyjściowych ( napięcie, prąd),
- manipulatory zakresów,
- próba w stanie obciążenia,
- regulacja napięcia zasilającego,
- pomiar parametrów wejściowych oraz wyjściowych ( napięcie, prąd),
- regulacja obciążenia (tranzystorowe),
- manipulatory zakresów,

2. Parametry dodatkowe:
- próba podajnika drutu,
- 2-takt,
- 4-takt,
- upalanie,
- test gazu,
- test podawania drutu,
- test szczelności obwodu gazowego,

II. Wizualizacja

Stanowisko montażowe

Haki do naciągu lordozy wraz z czujnikami do wykrywania maty drucianej.

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9